Okoliczne rezerwaty przyrodnicze


Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Jest więc nieco większą formą ochronną niż pomniki przyrody.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Ochronę taką przyjęto w ustawie o ochronie przyrody z 2004r.

Rezerwat tworzy wojewoda w drodze rozporządzenia. Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony – dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu. Plan taki zatwierdza wojewoda po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. W Polsce jest 1368 rezerwatów (stan na dzień 31 grudnia 2003 r.).

W najbliższej okolicy Zatonia mamy zlokalizowane trzy rezerwaty przyrody należące do Nadleśnictwa Przytok: Bażantarnia, Bukowa Góra oraz Zimna Woda.

 

Rezerwat Bażantarnia

Rezerwat stanowi fragment lasu naturalnego o bogatym składzie gatunków liściastych. W skład znajdujących się tam gatunków wchodzi: sosna, dąb, świerk, modrzew z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych w wieku 180 – 200 lat. Kępowo możnateż znaleźć tam brzozę, akację, buk, grab, lipę, jodłę i wprowadzone sztucznie daglezję i wejmutkę. Gleba jest średnio zbielicowana , piaszczysto-gliniasta, w podszycie jarzębina, kruszyna, jeżyna, śnieguliczka. W runie konwalia, zawilec, szczawik zajęczy, paproć orlica pospolita, przylaszczka pospolita, fiołek leśny, dzwonek pokrzywolistny, nerecznica i inne.

Celem tego rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu naturalnego o charakterze puszczańskim. Rezerwat ten powstał w 1959 roku i obecnie zajmuje blisko 18 ha obszaru położonego w obrębie Niedoradz przy drodze pomiędzy Niedoradzem i Otyniem.

Jego nazwa związana jest z przedwojennym gospodarstwem hodowlanym ptactwa ozdobnego i łownego. Po wojnie, kiedy gospodarstwo opuszczone zastało przez właścicieli,  ptactwo osiedliło się w okolicznych lasach. Jeszcze na początku XXI wieku można było zobaczyć na wolności stada dzikich bażantów.

 

Rezerwat Bukowa Góra

Najstarszy rezerwat w dawnym województwie zielonogórskim, położony jest w dorzeczu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu Śląskiej Ochli. Rezerwat stanowi fragment lasu porastającego strome zbocze. Las spełnia ponadto dużą rolę zabezpieczającą przed erozją gleby. W skład drzewostanu wchodzi buk, modrzew europejski, dąb, sosna, brzoza, lipa, grab, świerk i klon. Gleba lekko gliniasta, piaszczysta, średnio zbielicowana, porośnięta miejscami mchem i trawą o na ogół ubogim runie.

Rezerwat ma za zadanie pełnić rolę ochronną drzewostanu naturalnego porastającego strome zbocza krawędzi doliny Odry. Rezerwat ten powstał w 1954 roku i obecnie zajmuje teren ponad 10 ha położonym w obrębie Bobrowniki. Nazwa rezerwatu związana jest z buczyną porastającą praktycznie cały teren rezerwatu.

 

Rezerwat Zimna Woda

Dominującym gatunkiem drzewa tego rezerwatu jest olsza czarna, która rośnie tu wraz z jesionem, dębem i brzozą. Sporadycznie występuje również sosna i świerk. Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 80 lat. Podszyt w rezerwacie jest bujny i gęsty. Składa się głównie z leszczyny i czeremchy zwyczajnej. Wiosną, jak łęgom przystało, cały teren zalewa woda. Latem dno lasu porasta bujna roślinność i tylko w centrum rezerwatu bije wątłe źródełko.

"Zimna Woda" była uznana za rezerwat przyrody już przez Niemców przed II wojną światową - powierzchnia ówczesnego rezerwatu była zbliżona do dzisiejszej. Po wojnie odtworzono mały (31 ha) rezerwat w 1959 r., a 1989 roku powiększono go do ponad 88 ha. Położony jest on w obrębie Kiełpin pomiędzy Zatoniem i Kiełpinem.

Ciekawostką jest „Droga prezydenta” lub królewska - tzw. dukt królewski, przy której rosną dęby i jesiony dochodzące do 35 m. wysokości. Można zobaczyć tam las w swej naturalnej postaci bez ingerencji człowieka.

Dariusz Pawlak

Stowarzyszenie Nasze Zatonie
adres do korespondencji:
Zatonie -Strumykowa 11
66-004 Zielona Góra
tel. kontaktowy  609 472 188


NIP 973-099-71-92
REGON 080525424
KRS 0000384957
Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

 

Copyright © 2019 Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |Replica Rolex

who also carried a  Replica Handbag marketing activities. These celebrity advertising increased Replica Louis Vuitton Handbags Elite status.I can not say how many times I saw the monogram bag sitting on the floor of the 2016 louis vuitton Replica handbags uk amusement park. It disgusts me to think.aqian100325 LV bags is very fashionable, which had to be taken in places like this. The Replica watches UK of the street are perfect for outdoor activities. Or, paint and a few bags of Antigua are safer around water.The best thing is to have a bag of the season to be sure. You can never go wrong with possession of more than a Watches Replica.It ‘was just a small article for the public to know and understand the importance of taking care of these fine Replica rolex items. Now I know it’s just a bag, and there are major issues in the world. I am aware of the crisis that we face every day.But for those of you who have Watches Replicas or if you want one day, just know that the way to treat affect the longevity of the bag.You can forward to the next generation, if we take care of her.2016 louis vuitton handbags made to last a lifetime. The quality of each Replica Rolex watches is eloquent.Tell the world that are one of the Hautes-fashioned. Come and get your Louis Vuitton bag today!Search of a 2016 louis vuitton handbags that is guaranteed to turn heads? We can almost guarantee a double when you add the Replica watches Aquarelle Speedy to your repertoire.
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
michael kors Ray ban nike huarache Adidas Scarpe Abbigliamento Asics nike flyknit scarpe converse Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike roshe air max