Aktualności


 

 Poszukiwania archeologiczne w Zatoniu


 

Dwa pracowite dni 6 i7 kwietnia 2019 wypełniły poszukiwania za pomocą detektorów metali w zatońskim parku. Trzeba było włożyć wiele starań żeby poszukiwania mogły się odbyć legalnie.

 Wszystkie strony musiały doprowadzić do obiegu dokumentów i grać terminy:

  1.       Nadleśnictwo Przytok - jako właściciel terenu.
  2. Miasto Zielona Góra- inwestor w projekcie rewitalizacji parku.  
  3. Firma Exalo Drilling S.A.- wykonawca inwestycji.    
  4. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków -  organ wydający zgodę na badania archeologiczne.    
  5. Muzeum Archeologiczne w Świdnicy- instytucja sprawująca nadzór nad pracami.    
  6. Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” - prowadząca poszukiwania.  
  7. Józek Załucki – który gotował zupę dla wszystkich poszukiwaczy.

I nie ma co ukrywać, że z Józkiem poszło najszybciej i najłatwiej. A tak poważnie, to Stowarzyszenie Nasze Zatonie wyszło z inicjatywą, żeby zanim powstaną w parku piękne alejki i trawniki objąć teren kompleksowymi poszukiwaniami z wykrywaczami metali.  Mieliśmy nadzieję, że znajdą się przedmioty, które rozszerzą naszą wiedzę o historii tego miejsca, oraz osobach, które tu mieszkały. Nawiązaliśmy kontakt z dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Świdnicy dr Arkadiuszem Michalakiem, który wystąpił do Urzędu Miasta i LWKZ o stosowne zgody. W zasadzie do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy uda się doprowadzić do prac.

1

Wszystkie potrzebne dokumenty wpłynęły w piątek, a w sobotę o 8 rano już przybyła grupa eksploracyjna „Nadodrze”. Wszystko musiało być zgodne z przepisami, czyli najpierw było szkolenie BHP, następnie szkolenia środowiskowe,

3

„obowiązkowa” lekcja historii o Zatoniu, zapoznanie z mapą  i instruktarz  nanoszenia miejsc odkrycia przedmiotów za pomocą GPS.  O godz. 9.00 osiemnastu poszukiwaczy pod nadzorem archeologów Pawła Stachowiaka i dr Arkadiusza Michalaka ruszyło w teren.

4

Już po pierwszej godzinie wiadomo było, że warto było szukać. Znaleziono niemal całą niemiecką radiostację z czasów II wojny światowej.

5

Potem pojawiły się okucia od starej skrzyni, „boratynki” czyli monety z czasów króla Jana Kazimierza, potem ośmiokątna moneta z religijnymi symbolami i srebrny haczyk z jakiegoś ubrania.

6

13

7

Każda następna godzina przynosiła kolejne znaleziska.

9

O godz. 12 wszyscy zeszli do sztabu poszukiwań umiejscowionego w ruinach pałacu, by zjeść wspaniałą grochówkę uwarzoną przez Józka.

10

Dyrektor Muzeum Archeologicznego  dr Arkadiusz Michalak wraz z panem Pawłem Stachowiakiem dyskutowali i przyglądali się uważnie znalezionym przedmiotom. Każdy z nich pakowano do osobnego woreczka z opisem położenia gdzie został odnaleziony. Zdecydowanie najciekawszym znaleziskiem okazał się tłok pieczęci z herbem rodziny von Knobelsdorff. I tu zaczyna się niezwykła historia ponieważ Sigismund von Knobelsdorff odkupił część Zatonia w połowie XVI wieku od rodziny von Kietlitz. Znalezienie tej pieczęci w okolicach pałacu może sugerować, że Baltazar von Unruh wybudował swój barokowy dwór w 1689 roku, nie jak do tej pory sądzono w pustym polu, ale w miejscu gdzie istniała już jakaś siedziba rodu Knobelsdorff.Z innych  ciekawostek, odnaleziono rzadki  medal wolnomularski z widocznymi znakami: kielnią, cyrklem, obeliskiem i okiem opaczności. Dobrze zachowany świecznik wykopano w okolicach kopca z grotą

11

. Niezwykle ciekawym i bardzo zagadkowym znaleziskiem okazała się  odznaka 24 Pułk Ułanów, który wchodził w czasie II wojny w skład dywizji gen. Maczka.  

12

Do stołu ze znaleziskami podchodziło sporo osób zarówno mieszkańców Zatonia jak i  odwiedzających turystów. Z zaciekawieniem przyglądali się pracy i dopytywali o znaleziska. Łącznie podczas dwudniowych poszukiwań w zatońskim parku zabezpieczono ok. 150 artefaktów, które zabrano do zbadania w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy.

Mamy wielką nadzieję , ze wkrótce zabezpieczone znaleziska będzie można obejrzeć na wystawie organizowanej w muzeum.

8

W imieniu stowarzyszenia Nasze Zatonie serdecznie dziękuję za możliwość przeprowadzenia tej akcji na terenie parku dyrektorowi Muzeum Archeologicznego
dr Arkadiuszowi Michalakowi, archeologowi Pawłowi Stachowiakowi, firmie Exalo, Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Barbarze Bielinis-Kopeć, pani inspektor Wiesławie Sterczewskiej z UM Zielona Góra, pani Agnieszce Kochańskiej, panu Stanisławowi Pruskiemu no i oczywiście nadwornemu zatońskiemu kucharzowi Józkowi Załuckiemu.

Było słonecznie, pysznie, pracowicie i z pewnością pożytecznie.

J. Skorulski

 

Branitz komunikat 2


 

UWAGA spóźnialscy  czas dokonać wpłat. Przypominamy osobom, które nie zapłaciły jeszcze za wyjazd, a zapisały się u Marii Idzikowskiej. Nie trzymajcie organizatorów w niepewności. Jest kilka osób na rezerwowej liście, które czekają aż się zwolni miejsce.

Termin ostatecznych wpłat, to 10 kwietnia!

A teraz podnosimy poprzeczkę dla wszystkich uczestników wyjazdu!!!

Wejście do autokaru tylko z kwiatkiem wpiętym w dowolne miejsce oraz  nakryciem głowy.

Rogatywki, toczki, wianki,
Cylinderki i woalki,
Czako albo kaszkieciki,
Moherowe bereciki,
Hełmy oraz wiadra stare,
Dla pewności weź ich parę,
A najlepiej kapelusze,
Zwłaszcza te, co mają duszę.

Niech sąsiedzi ci zza Nysy
Ze zdziwienia trą swe oczy
Niech zgadują czyś jest łysy
Czy to tylko żart uroczy.

 

hats

red.

Branitz- komunikat


    W zwiazku z oranizowanym przez stowarzyszenie Nasze Zatonie wyjazdem do Branitz wszyskie osoby, które zapisały się na listę proszone są o wpłacanie pieniędzy do Marii Idzikowskiej, Doroty Politowskiej lub Teresy Kowala. Wyjazd autobusu 27 kwietnia o godz. 9.00 z zatoczki przy ruinach pałacu. Wszystkich uczestników prosimy o zabranie ok 6 Euro na ewentualny wstęp do pałacu. Wejście do parku jest za darmo ale pałac (mały ale bardzo ciekawy) jest płatny.

bran

Organizatorzy

2 ważne wizyty


 

Zabezpieczenie ruin oraz szeroko zakrojone prace przy rewitalizacji parku w Zatoniu sprawiają, że odwiedza to miejsce coraz więcej ludzi. Wśród osób zainteresowanych były w ostatnim czasie dwie ważne osoby z tzw. „branży” konserwatorskiej. W lutym ruiny odwiedził dr Bartosz Skaldawski.

Bartosz Skaldawski 1 stycznia z rąk ministra Roberta Glińskiego odebrał nominację na Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jest autorem i współautorem książek i artykułów dotyczących zarządzania i ochrony dziedzictwa, a z wykształcenie jest archeologiem. Watro wiedzieć, że Narodowy Instytut Dziedzictwa to narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Wizyta w Zatoniu trwała kilka godzin, a gość bardzo interesował się zarówno historią miejsca jak i zakresem prac jakie mają być wykonane w parku.

Kolejna prestiżowa wizyta miała miejsce 18 marca.

konserwator

Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jerzy Bieleżewski –tłumacz, 
dr Peter Schabe Konserwator landu Brandenburgia

Wtedy to, po polsko-niemieckiej konferencji w Szprotawie przyjechał do Zatonia dr Peter Schabe. Ten pan z kolei jest Konserwatorem Zabytków landu Brandenburgia. Również interesowała go zarówno historia jak i teraźniejszość naszego zabytku. Zrobił wiele zdjęć i zapowiedział, że chciałby w czerwcu przyjechać większa grupą osób związanych z konserwacją zabytków, żeby przejść cały park i zapoznać się z postępem prac. Obie wizyty organizowane były wspólnie przez Lubuską Wojewódzką Konserwator Zabytków Barbarę BIelinis-Kopeć i i prezesa Stowarzyszenie Nasze Zatonie Jarosława Skorulskiego.

red.

Co słychać w zatońskim parku?


Trwają szeroko zakrojone prace przy rewitalizacji parku w Zatoniu. Została częściowo wyprofilowana niecka północnego stawu i znajdująca się na nim wyspa. 

2019luty 67

Koparki zdążyły w ostatniej chwili przed wiosennymi deszczami. 

2019 marzec 45

Teraz napłynęła już woda mimo, że specjalnie uformowano z boku koryto strumienia Dłubnia, by nie zalewał odkrywki. 

2019 marzec 40

   Odkopano i odgruzowano otoczenie oranżerii odkrywając pięknie zachowane półokrągłe  schodowy do pawilonu. 

2019 marzec 37

  Widoczna jest też oczyszczona posadzka, która będzie poddawana rekonstrukcji.  

2019 marzec 10

    Wszystkie detale zarówno ceramiczne jak i kamienne są odkładane, bo mogą posłużyć do rekonstrukcji poszczególnych elementów wystroju.

2019 luty 52

     Drugi ze stawów (południowy) został oczyszczony z dziesiątek ton zalegających w nim śmieci, które składowane były  latami. To dzikie wysypisko funkcjonowało w pięknie wyłożonej  kamieniami niecce. Dawniej  ten staw łączył w sobie cechy estetyczne i praktyczne. Kamienne dno umożliwiało bowiem wjeżdżanie do niego powozów przybyłych z drogi i mycie ich przed wprowadzeniem do pobliskiej wozowni.

2019 marzec 23

Wykopano też doły sondażowe przy fontannie przed pałacem, badając jej głębokość oraz stan zachowania cegieł. W parku prowadzone są kolejne wycinki drzew, które stanowią zagrożenie, są chore lub  stoją w kolizji z odtwarzanymi traktami komunikacyjnymi i zasłaniają zaprojektowane niegdyś osie widokowe. Duża wycinka miała miejsce na terenie gdzie wkrótce stanie pawilon, w którym otwarty bedzie punkt informacyjny, zaplecze socjalne oraz parkingi dla gości. 

2019 marzec 2

Pawilin ów stanie na miejscu po dawnym domku ogrodnika, przy ul. księżnej Doroty.

2019 marzec 55

Tu własnie obok pawilonu informacyjnego w przyszłości będzie też główne wejście do parku.Przechodzić będźemy przez tzw. „Psią bramę”, której piaskowcowe filary przetrwały do dzisiaj.

2019 marzec 30

Park obecnie  niestety nie nadaje się na spacery, bo jest typowym  terenem budowy. Wszędzie są porozmieszczane tablice informujące o zakazie wstępu. Główna leja spacerowa została zagrodzona gdyż trwają prace ziemne mające na celu położenie instalacji do kolejnego budynku, który ma powstać za leśniczówką. Będzie to budynek gospodarczy ze sprzętem służącym do pielęgnacji parku. 

J. Skorulski

 

 

 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie
adres do korespondencji:
Zatonie -Strumykowa 11
66-004 Zielona Góra
tel. kontaktowy  609 472 188


NIP 973-099-71-92
REGON 080525424
KRS 0000384957
Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

 

Copyright © 2019 Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |Replica Rolex

who also carried a  Replica Handbag marketing activities. These celebrity advertising increased Replica Louis Vuitton Handbags Elite status.I can not say how many times I saw the monogram bag sitting on the floor of the 2016 louis vuitton Replica handbags uk amusement park. It disgusts me to think.aqian100325 LV bags is very fashionable, which had to be taken in places like this. The Replica watches UK of the street are perfect for outdoor activities. Or, paint and a few bags of Antigua are safer around water.The best thing is to have a bag of the season to be sure. You can never go wrong with possession of more than a Watches Replica.It ‘was just a small article for the public to know and understand the importance of taking care of these fine Replica rolex items. Now I know it’s just a bag, and there are major issues in the world. I am aware of the crisis that we face every day.But for those of you who have Watches Replicas or if you want one day, just know that the way to treat affect the longevity of the bag.You can forward to the next generation, if we take care of her.2016 louis vuitton handbags made to last a lifetime. The quality of each Replica Rolex watches is eloquent.Tell the world that are one of the Hautes-fashioned. Come and get your Louis Vuitton bag today!Search of a 2016 louis vuitton handbags that is guaranteed to turn heads? We can almost guarantee a double when you add the Replica watches Aquarelle Speedy to your repertoire.
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
michael kors Ray ban nike huarache Adidas Scarpe Abbigliamento Asics nike flyknit scarpe converse Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike roshe air max